Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma "RobTom-Agro" Sp.z.o.o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Ogrodowa 55a, kod pocztowy 74-200, adres e-mail: kontakt@robtomspzoo.com, tel. +48 723 607 907

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej robtomspzoo.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie "RobTom-Agro" Sp.z.o.o. z siedzibą w Pyrzycach, to: adres korespondencyjny ul. Ogrodowa 55a, 74-200, Pyrzyce, adres e-mail:kontakt@robtomspzoo.com, tel. +48 723 607 907, formularz kontaktowy dostępny na stronie robtomspzoo.com, infolinia +48 723 607 907.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

DOTACJE PROW

profesjonalna pomoc

w pozyskiwaniu środków z PROW

prow

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) stanowi wdrożenie unijnej strategii „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

Jest on głównym instrumentem finansowym dla wspierania zmian na obszarach wiejskich. Około jedną trzecią planowanego budżetu (18.5 mld zł) przeznacza się na zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych, co wynika z dostosowania europejskich wytycznych do polskich warunków. W związku z tym, choć część pieniędzy dedykowana jest np. na ograniczanie ubóstwa, fundusze kierowane są głównie do sektora rolniczego.

We wspomnianym obszarze cele programu zawierają się w kilku słowach: równość, wzrost rentowności, równowaga. Priorytety te opisane są w poddziałaniach. To one dają wiele możliwości pozyskiwania środków. W zależności od poddziałania z pomocą programu można sfinansować lub dofinansować różne dziedziny działalności rolniczej, od zakupu sprzętu, po nawadnianie. Dotyczą one także gospodarstw każdej niemal wielkości.

Różnorodność nie oznacza, że fundusze są banalne do zdobycia. Pozyskanie kapitału zależy od dobrego planu inwestycyjnego, zebrania kompletnej dokumentacji, a także bezbłędnego wypełnienia wniosku. Każde z działań ograniczone jest konkretnymi wymaganiami.

Nasza firma oferuje profesjonalną pomoc w pozyskaniu środków z PROW. Składa się na nią:

 • Analiza możliwości skorzystania z programu,
 • Optymalizacja punktowa,
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznesplanu,
 • Obsługa poprawek/uzupełnień/wyjaśnień,
 • Przygotowanie zmiany do biznesplanu w okresie obowiązywania umowy,
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy,
 • Przygotowanie wniosku o płatność.

Działania wymienione (a na pewno część z nich) powyżej są koniecznością, z którą trzeba się zmierzyć. Dla osiągnięcia sukcesu przy wnioskowaniu oraz trafnych inwestycji konieczna jest perfekcja. Uzupełnieniem powyższej oferty w obszarze naszej działalności znajdą państwo działania inwestycyjne w obszarach:

 • modernizacji gospodarstw rolnych (zakup maszyn oraz budowa budynków, magazyny zbożowe, inwentarskich)
 • wsparcia dla firm zajmujących się usługami w rolnictwie i przetwórstwem spożywczym
 • wsparcia na rzecz rozwoju małych gospodarstw
 • podjęcia działalności pozarolniczej przez rolników i domowników z małych gospodarstw - Własny Biznes do 250 tyś zł. 
 • podjęcia działalności rolniczej przez osoby młode, niezwiązane wcześniej z rolnictwem.

Dotacje dla rolnictwa są jednym z ważnych czynników rozwoju gospodarstw. Możliwości jest wiele – w samym PROW można wymienić aż 19 działań (transfer wiedzy, usługi doradcze, systemy jakości, inwestycje na obszarach Natura 2000, ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami, modernizacja gospodarstw rolnych, odtwarzanie potencjału produkcji rolnej, restrukturyzacja małych gospodarstw, rozwój obszarów leśnych, tworzenie grup producentów, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatność ONW, współpraca, LEADER). Warto jednak śledzić możliwości otrzymania innych form wsparcia, także tych ogłaszanych lokalnie.

Aby otrzymać wsparcie trzeba „trzymać rękę na pulsie”. Nasza firma pomaga w dobraniu programu do potrzeb, co maksymalizuje szanse na otrzymanie pomocy finansowej.

 

 

Gdzie skierować uwagę?

Na podstawie analizy dotychczasowego działania PROW 2014-2020 możemy wskazać kilka szczególnie interesujących obszarów. Są nimi:

 

Program: Doradztwo Rolnicze

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z wieloma wyzwaniami – zarówno bieżącymi, jak i inwestycyjnymi. Mając to na uwadze, w programie PROW 2014-2020 przewidziano dotacje na „usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”. Celem jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa, promowanie innowacji w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami poprzez zwiększenie dostępności doradztwa rolniczego.

O dotacje mogą ubiegać się i publiczne, i prywatne podmioty.  Dotacje na doradztwo przyznawane są w zależności od tego ilości osób objętych konsultingiem przez danego beneficjenta, który może otrzymać od 500 do 1500 euro, na jednego rolnika czy właściciela lasu.

 

Program: Dotacje dla młodego rolnika: Premia dla Młodego Rolnika

Jedną z możliwości pozyskania środków przez młodych rolników są tzw. premie dla młodych rolników. W latach 2014-2018 cieszyły się one rosnącym zainteresowaniem, a z czasem wzrosły także kwoty maksymalnych dotacji. W 2019 wyniosą 150 tysięcy złotych. Podobnie wzrosła maksymalna kwota pierwszej transzy pomocy – obecnie wynosi ona 120 tysięcy. Wraz z podwyższeniem kwot pojawiły się jednak dodatkowe ograniczenia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi precyzyjnie określa to, kto może otrzymać dotacje dla młodego rolnika, a także to, kto nie ma na to szans. Szereg wymagań dotyczy wieku wnioskodawcy (maksymalnie 40 lat), kwalifikacji, powierzchni gospodarstwa i wielu innych. W związku z tym warto precyzyjnie przygotować się do złożenia wniosku,  a także stworzyć profesjonalny biznesplan.

Pieniądze przeznaczane dla młodych rolników dają szansę na szybszy rozwój i stopniowe zmniejszanie międzypokoleniowego dystansu. Nie oznacza to, że z tego rodzaju wsparcia mogą skorzystać wyłącznie małe gospodarstwa. Dla najmniejszych z nich stworzone zostało osobne poddziałanie, które opisujemy poniżej.

 

Program: Rozwój Małych Gospodarstw oraz Wsparcie Gospodarstw Rolnych na terenach NATURA  2000

Dotacje ramach poddziałania PROW „Restrukturyzacja małych gospodarstw” są szansą na rozwój dla najmniejszych podmiotów rolniczych. Dotyczą gospodarstw, których grunty obejmują min. 1 ha gruntów, a jednocześnie mających wartość ekonomiczną mniejszą niż 13 tys. euro. Do gruntów wliczanych do wielkości gospodarstwa wchodzą: grunty orne, pastwiska łąki i pastwiska trwałe, nieruchomości i sady. Choć trzeba liczyć się z dodatkowymi obwarowaniami, warto przyjrzeć się tej możliwości.  Dofinansowanie jest jednak o wiele niższe niż dotacje dla młodego rolnika, bo wynosi 60 tys. zł.  

I w tym przypadku ważnym warunkiem otrzymania dotacji jest przedstawienie realistycznego biznesplanu, przedstawiającego rozwój gospodarstwa do poziomu wymaganego w warunkach udzielania wsparcia. Restrukturyzacja musi przynieść następujące efekty: zakłada wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa do min. 10 tys. euro,  przy jednoczesnym wzroście o minimum 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

 

Program: Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Poddziałanie PROW 2014-2020 w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych zainteresuje przede wszystkim hodowców zwierząt. O środki można ubiegać się na:

 1. rozwój produkcji prosiąt,
 2. rozwój produkcji bydła mięsnego,
 3. rozwój produkcji mleka krowiego,
 4. racjonalizacja technologii produkcji, zmian profilu produkcji

Choć od 2019 roku przyjmowane są wnioski na pierwsze trzy obszary. Zmiana wynika z faktu, że przytłaczająca większość zgłoszeń obejmowała dotychczas na czwarty podpunkt tzw. obszar D. 

Termin „modernizacja” obejmuje szeroki zakres działań. Obejmują one racjonalizację produkcji i wprowadzanie innowacji. To w ramach tego działania pozyskać można środki na przykład np. na budowę budynku inwentarskiego czy magazynu paszowego, albo ciągników, agregatów siewnych i opryskiwaczy, maszn do zabiegów agrotechniczych. Warto jednak pamiętać, że występując o dofinansowanie obszary a, b lub c, inwestycje muszą dotyczyć konkretnego zadania budowlanego.

Aby otrzymać środki, wnioskujący powinien spełnić konkretne kryteria, z których ważniejszymi są: wielkość gospodarstwa i jego wielkość ekonomiczna. Punkty przyznawane są za spełnienie szeregu innych warunków. 

 

Program: Rozwój Usług Rolniczych oraz Działalność Pozarolnicza oraz Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ( Skupy zbóż )  

Pozyskanie dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzeniu i rozwój działalności pozarolniczej – rozwój usług rolniczych” jest cenną alternatywą dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, gdyż w program Modernizacji odznacza się większą konkurencyjnością. Mamy doświadczenie w tego typu działaniem tj. Usługi Rolnicze. Przeciwnie do programu Modernizacji, jego beneficjentami są podmioty przeznaczające środki na produkcję roślinną.

W ramach poddziałania refunduje się część kosztów kwalifikowanych przeznaczanych na zakup urządzeń i maszyn rolniczych do produkcji roślinnej. Poza tym dzięki tym środkom można dofinansować opłaty za licencje i wdrożenia systemu zarządzania jakością, a to niewątpliwie podnosi konkurencyjność na rynku.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 

posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,

 

działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

 

Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

 

Rolnik lub małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania lub prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

 

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia i wynosi nie więcej niż:

10 mln zł dla jednego beneficjenta (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej produktów rolnych) w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację, w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,

500 tys. zł dla rolników, domowników lub małżonków - rozpoczynających działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych i nie mniej niż 10 tys. zł na operację,

100 tys. zł dla rolników lub ich małżonków – rozpoczynających lub prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i nie mniej niż 10 tys. zł na operację.

 

Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej inwestycji. Pomoc może być udzielona na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji. Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rolniczego handlu detalicznego oraz rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

 

 

 

 

 

Nasza firma specjalizuje się w działaniach związanych z PROW 2014-2020

Skorzystanie z usług firmy z doświadczeniem, profesjonalnie zajmującej się dofinansowaniami, jest korzystne dla każdego. Niezależnie, czy chodzi o skonstruowanie samego wniosku, czy przeprowadzenie przez każdy etap procesu, od stworzenia biznesplanu, aż po rozliczenie. Pomagamy także w prawidłowym obliczeniu wartości ekonomicznej gospodarstwa. W wielu podziałaniach, jak przy dotacjach na rozwój małych gospodarstw może mieć ona kluczowe znaczenie.

Zachęcamy do śledzenia zmian dla nowego rozdania PROW-u po 2020 roku, który to program przyniesie zupełnie inne możliwości wsparcia finansowego dla Rolnictwa. 

ZAPYTAJ O DOTACJĘ

 

Kontakt w sprawie usług PROW 
dr inż. Tomasz Noga
+48 506 023 511