Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Ci, którzy decydują się na sprzedaż odziedziczonych nieruchomości, mogą być  w pewnych sytuacjach zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego. Co na to wpływa? Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat sprzedaży nieruchomości ze spadku.

przekazanie odziedziczonej nieruchomości

 

Nabycie nieruchomości w spadku – dwie ścieżki legalizacji

Chcąc sprzedać nieruchomość odziedziczoną, musimy posiadać dokument, który potwierdza nasze uprawnienie do zarządzania daną nieruchomością. Istnieją dwie metody jego uzyskania: poprzez notariusza lub w sądzie.

Jak dostać akt nieruchomości u notariusza

Ta opcja jest najbardziej efektywna czasowo i zalecamy ją zwłaszcza tym, którzy pragną ekspresowo sprzedać mieszkanie, unikając dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem pustostanu. W takim przypadku, wszyscy spadkobiercy, włączając w to tych ustawowych, muszą pojawić się u notariusza, nawet jeśli nie są wymienieni w testamencie. Ma to na celu eliminację ewentualnych późniejszych sporów o spadek.

Chociaż może to wywołać pewne komplikacje, po notarialnym poświadczeniu nabycia nieruchomości przez przyjęcie spadku, możemy natychmiast przystąpić do jej sprzedaży. Dlatego warto rozważyć tę opcję.

 

Nabycie potwierdzenia nieruchomości w spadku poprzez proces sądowy

Czasami jednak, z różnorodnych przyczyn, wyżej wymieniona opcja jest nieosiągalna. W takim przypadku pozostaje nam jedynie droga sądowa.

Ta opcja może wiązać się z licznymi rozprawami, gdyż sąd dokładnie analizuje wszelkie nieścisłości w dokumentacji. Proces może się wydłużyć nawet o kilka lat, a koszty utrzymania nieruchomości w tym okresie zwykle spoczywają na spadkobiercach. Należy to wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli nieruchomość pozostaje niezamieszkana przez czas trwania procesu sądowego.

 

Zobacz także "Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?".

 

Podatek od spadku

Deklaracja podatkowa

Niezależnie od tego, czy podlegamy opodatkowaniu spadku, musimy złożyć stosowną deklarację. Powinna ona trafić do urzędu w ciągu sześciu miesięcy od sporządzenia zapisu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza lub od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku. Ten dokument to Formularz SD-Z2.

Jest to istotne, ponieważ brak złożenia deklaracji może skutkować nałożeniem na nas kary finansowej. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, warto pamiętać o spełnieniu tego obowiązku.

Jeśli wartość spadku nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku (uwzględniając zasadę kumulacji wartości ostatnio nabytego majątku od tej samej osoby oraz w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nabyto spadek), nie musimy składać deklaracji. Jednak te kwoty są na tyle niskie, że rzadko mają zastosowanie w przypadku dziedziczenia nieruchomości.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadku?

Jeśli spadkobiercami są najbliżsi krewni, są oni zwolnieni z podatku. Definicja najbliższej rodziny jest precyzyjnie określona w ustawie o spadkach i darowiznach i obejmuje:

 • małżonka,
 • dzieci,
 • wnuków,
 • prawnuków,
 • rodziców,
 • dziadków,
 • pasierba,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma,
 • macochę.

Zwolnienie nie obejmuje przypadków, gdy zgon osoby, po której mamy dostać spadek nastąpił przed rozpoczęciem 2007 roku.

Od 27.10.2020 ustawa ta obejmuje także osoby przebywające lub które przebywały w:

 1. rodzinie zastępczej,
 2. placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 3. regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
 4. rodzinnym domu dziecka,

a także osoby, które:

 1. prowadzą rodzinny dom dziecka,
 2. pracują z dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej
 3. tworzące rodzinę zastępczą.

Przy sprzedaży nieruchomości odziedziczonej, musimy przedstawić zaświadczenie od Urzędu Skarbowego, że podatek nie był wymagany lub został już opłacony. Notariusz będzie tego dokumentu wymagał przy sporządzeniu aktu sprzedaży nieruchomości.

oddanie kluczy do domu ze spadku

 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku a podatek dochodowy

Kwestię podatku od samego spadku rozstrzygamy od razu po nabyciu do niego praw. Natomiast po finalizacji sprzedaży nieruchomości, musimy uiścić podatek od sprzedaży, który jest odrębny od tego, który dotyczy otrzymania spadku. Istnieje jednak możliwość uniknięcia jego zapłaty.

Sam proces sprzedaży jest taki sam jak zwykła sprzedaż nieruchomości, lecz przy finalizacji transakcji obecny musi być każdy współwłaściciel, bądź jego pełnomocnik.

Aby uniknąć płacenia tego podatku, wcześniej trzeba było odczekać 5 lat zanim można było sprzedać nieruchomość lub pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na przykład na zakup nowego mieszkania, czy remont. Koszty te należało również udokumentować w urzędzie skarbowym. Na wydanie otrzymanych środków sprzedawca miał 2 lata liczone od zakończenia roku podatkowego, w którym sfinalizował transakcję. W momencie, gdy minęło 5 lat od otrzymania spadku, sprzedaż nieruchomości nie była obarczona podatkiem dochodowym.

Jednak od nowelizacji ustawy (01.01.2019), spadkobiercy nie muszą już czekać 5 lat od końca roku, w którym nabyli prawa do nieruchomości, by ją sprzedać i nie zapłacić podatku. Nadal co prawda musi być spełniony warunek upłynięcia 5 lat, ale nie od otrzymania spadku. Pięcioletni okres czasu będzie liczony od chwili wybudowania nieruchomości lub jej zakupu przez spadkodawcę. Nie ma tutaj znaczenia data otrzymania spadku - Ci, którzy dostali nieruchomość w spadku na przykład w 2016 roku także mogą wliczyć okres czasu, w którym była własnością spadkodawcy.

Ponadto, okres, w którym dochód ze sprzedaży nieruchomości musi być spożytkowany na cele mieszkaniowe został wydłużony z 2 do 3 lat. W takiej sytuacji korzysta się ze zwolnienia z podatku dzięki tak zwanej uldze mieszkaniowej.

 

Jak uniknąć podatku od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?

Osoby planujące sprzedaż odziedziczonej nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje w kancelarii prawnej, czy biurze nieruchomości. Warto sprawdzić, czy upływ czasu od nabycia nieruchomości zwalnia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, ponieważ jego wysokość może się okazać nieprzyjemną niespodzianką. Dobrym pomysłem jest, więc wzięcie tego pod uwagę, gdy chcemy sprzedać odziedziczoną nieruchomość.

 

Co zrobić z nieruchomością odziedziczoną w spadku?

Jeśli od zakupu nieruchomości przez spadkodawcę minęło więcej niż 5 lat, sytuacja jest klarowna. Jeżeli nie - można poczekać i sprzedać ją, gdy nie będzie to wiązało się z obciążeniem podatkowym. Takie rozwiązanie sprawia jednak, że trzeba będzie w tym okresie czasu opłacać nieruchomość (np. płacić czynsz). Wyjściem z tej sytuacji może być wynajem, który umożliwi uniknięcie dodatkowych kosztów, a nawet zarobek.

Jeśli spadkobierca nie ma możliwości, aby zaczekać, bądź zwyczajnie nie chce, istnieje opcja uniknięcia podatku dochodowego, wydając środki na określone cele mieszkaniowe.

Jeśli zależy Ci na czasie zapoznaj się z ofertą skupu nieruchomości Robtom.

 

Czym są cele mieszkaniowe?

Termin "własne cele mieszkaniowe" może wydawać się nieco tajemniczy, lecz w rzeczywistości otwiera przed nami szerokie spektrum opcji. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, którą odziedziczyliśmy, mogą zostać przeznaczone na cele, takie jak:

 • zakup domu lub mieszkania,
 • zdobycie spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego,
 • zakup terenu przeznaczonego pod budowę domu,
 • rozbudowę, modernizację czy też odnowienie istniejącego miejsca zamieszkania.

Obejmuje to nie tylko możliwość zakupu nowego mieszkania, czy działki pod budowę domu, ale także szansę na podniesienie standardu swojego obecnego miejsca zamieszkania. Może to oznaczać na przykład przeprowadzenie remontu lub wzniesienie nowego budynku. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, takie wydatki mogą nawet obejmować spłatę zobowiązań związanych z kredytem hipotecznym.

inżynier przedstawia projekt mieszkania

Kiedy można zbyć nieruchomość, którą odziedziczyliśmy?

Taką transakcję można przeprowadzić praktycznie od razu. Nawet jeśli spadek nie został jeszcze podzielony, a spadkobierców jest kilku. Zależne jest to od osiągniętych porozumień, ale w takim przypadku warto skonsultować się ze specjalistą.

Podsumowując

Osoba, której została zapisana nieruchomość w spadku może podejmować decyzje zgodne z własnymi preferencjami od momentu jego otwarcia. Może zdecydować się na zbycie mieszkania lub zastanowić się nad innymi opcjami. Warto tutaj przypomnieć o zwolnieniu z podatku dochodowego, które można uzyskać sprzedając odziedziczoną nieruchomość 5 lat po nabyciu jej przez spadkodawcę. Druga możliwość to sprzedaż przed ich upływem, ale uzyskane środki należy spożytkować na cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat od zakończenia roku podatkowego, którym dokonano transakcji.

Ostateczna decyzja o sprzedaży mieszkania często jest kształtowana przez finansowe, czy organizacyjne kwestie. W procesie sprzedaży odziedziczonej nieruchomości kluczowe jest staranne przeanalizowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Podstawą do dysponowania nieruchomością są akt notarialny i wpis do księgi wieczystej. Należy także upewnić się, że w lokalu nie są zameldowane osoby trzecie – kupujący może zażądać dokumentu potwierdzającego taki stan.

Musisz sprzedać nieruchomość, a ktoś nadal w niej mieszka? Zapoznaj się z naszym artykułem "Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem?".

Jeśli planujesz wykorzystać środki uzyskane ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania na remont swojego mieszkania lub domu, musisz odpowiednio udokumentować poniesione koszty.

Po zorganizowaniu dokumentacji, proces sprzedaży mieszkania odziedziczonego nie różni się od procesu sprzedaży innej nieruchomości.

Chcesz samodzielnie sprzedać nieruchomość? Zobacz "Szybka sprzedaż nieruchomości - najważniejsze informacje".

Co warto wiedzieć o sprzedaży odziedziczonego mieszkania?

Zmienione przepisy podatkowe dotyczą także sytuacji, gdy nieruchomość jest sprzedawana przez rozwodników i wdowców. Okres ustawowy wynoszący 5 lat liczony jest od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta do wspólnego majątku małżonków, a nie od momentu zakończenia tej wspólności i podziału ich majątku.

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem

Opublikuj komentarz