POSADOWIENIE RUSZTOWANIA A PROFESJONALNY MONTAŻ RUSZTOWAŃ

Posadowienie rusztowania a profesjonalny montaż rusztowań

Można powiedzieć, że prawidłowe posadowienie rusztowań jest jedną z najważniejszych czynności w pracy przy ich montażu. Pełni ono kluczową rolę dla stabilności konstrukcji, a co za tym idzie – bezpieczeństwa użytkowników.

CZYM JEST POSADOWIENIE RUSZTOWAŃ?

Terminem tym określa się oparcie stojaków rusztowania na podłożu. Czynności posadowienia trzeba wykonywać z uwzględnieniem nierówności podłoża i jego własności. Oznacza to na przykład, że przed ustawieniem konstrukcji oblicza się nośność gruntu. Nawet wtedy, gdy podłoże wydaje się równe i stabilne. To, czy mamy do czynienia z podłożem gruntowym czy konstrukcyjnym, ma ogromne znaczenie dla instalacji całego systemu.

Nie chodzi tu o proste postawienie podstawki na kawałku drewna czy betonu, a całościową konstrukcję, na którą składają się zasadniczo trzy elementy:

  • Zabezpieczone przed spękaniem podkłady,
  • Stopa ramy (podstawka śrubowa, stała, z gwintem)
  • Rama.
5c1bbe1217e64

Niesolidne firmy oferujące wynajem rusztowań można często poznać po wyborze podkładu. Nie może składać się na niego po prostu kilka nierówno położonych desek czy „wieża” z cegieł. Być może sposób taki wygląda na skuteczny (rusztowanie znajduje się na odpowiedniej wysokości), stanowi jednak ogromne zagrożenie dla stabilności całej konstrukcji, czyli, co ważniejsze, życia i zdrowia pracowników.

MONTAŻ RUSZTOWAŃ A PRACA Z GRUNTEM

Jedną z ważnych czynności przy posadowieniu rusztowań stanowi praca z gruntem.  Należy do niej  zaliczyć profilowanie podłoża, jego stabilizację. Mniej oczywiste dla postronnego obserwatora jest zapewnienie odpowiedniego spadku. Umożliwia on odpływ wód opadowych (mogą one naruszyć przygotowane uprzednio podłoże).

Dobór podkładu do podłoża jest czynnością dwukierunkową – oczywiście, dostosowuje się podkład do podłoża, ale podłoże także jest przygotowywane. Wielkość podkładu jest bezpośrednio związana z nośnością gruntu (minimalnie 0,1 MPa). W razie zauważonych błędów zwiększa się wielkość podkładu. Innym istotnym czynnikiem jest pora roku – to nieprawda, że rusztowań nie stawia się zimą. W czasie oblodzenia grunt przygotowuje się po prostu w inny sposób.

5c1bcd8507366

UMIEJSCOWIENIE PODKŁADÓW

Umieszczenie podkładu oraz podstaw śrubowych to kolejny z czynników decydujących o prawidłowości, solidności, a nawet zgodności z przepisami ustawienia rusztowania. Co do zasady podkłady umiejscowione zostają prostopadle do ścian budynku (inne ustawienie dopuszcza się w ściśle określonych warunkach). Dość wymagającą sytuacją jest sytuowanie podkładów na terenie mocno pochyłym. Wówczas często stosuje się tzw. tarasy i ramy wyrównawcze. Podkład ustawia się zasadniczo na odległości 5 cm od cokołu budynku, a na jednym podkładzie mogą być umiejscowione dwie stopy danej ramy.

Osoba postronna od razu zauważy, że rusztowania stawia się także na ulicach czy chodnikach (często  przy pracach remontowych w miastach). Takie umiejscowienie nie należy oczywiście do błędów. Wymaga jednak odpowiednich zabezpieczeń.

JAKOŚĆ ELEMENTÓW PODSTAWY RUSZTOWANIA

Chciałoby się powiedzieć, że posadowienie rusztowania powinno opierać się na niezniszczonych elementach. Stwierdzenie to zgadza się z prawdą, o ile mowa o stanie technicznym rusztowań (przy pracach konstrukcyjnych niemal całkowicie pomija się kwestie estetyczne, jako niemające znaczenia dla stabilności i bezpieczeństwa całej konstrukcji).

Szczególnie narażonym na zniszczenie elementem są podkłady drewniane. Specyfika materiału decyduje o mniejszej ich trwałości. Pękniętych podkładów nie wolno używać do kolejnych prac, a te używane powinny być zabezpieczane przed spękaniem (np. blachą lub płaskownikiem). Montaż rusztowań na zniszczonych podkładach grozi wręcz tragedią.

Różne firmy, które oferują wynajem rusztowań, korzystają z konstrukcji wykonanych z różnych materiałów. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, jednak ich wspólną cechą powinna być odporność na zniszczenia. Montowanie elementów, wobec których istnieje ryzyko,  że ulegną uszkodzeniu w czasie prac, jest kardynalnym błędem, który powinien dyskwalifikować każde przedsiębiorstwo oferujące montaż rusztowań.

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem

Opublikuj komentarz