ROZLICZANIE RUSZTOWAŃ - RUSZTOWANIA TO BARDZO ISTOTNY SKŁADNIK CENY ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych możliwości wyliczania rusztowań na budowie z wykorzystaniem istniejących rozwiązań informatycznych.

Rusztowania to bardzo istotny składnik ceny robót budowlanych. Tylko doświadczony kosztorysant, który zapoznał się dobrze z programem, którym się posługuje, potrafi prawidłowo obliczyć koszty. Rusztowania przysparzają sporo problemów, ponieważ mamy tu do czynienia z wieloma zmiennymi i wieloma metodami obliczeniowymi. Sporządzenie kosztorysu, nawet dla stosunkowo niewielkiej budowy, trudno dziś sobie wyobrazić bez odpowiednich narzędzi. Jak rozliczamy koszty rusztowań?

Zainteresowanych pogłębieniem i usystematyzowaniem swojej wiedzy zachęcamy do zapoznania się z zeszytem 13 serii Vademecum Kosztorysanta zatytułowanym „Kalkulacja kosztorysowa rusztowań na budowie” lub publikacją „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego”, wydawana co kwartał w ramach systemu Sekocenbud.

Metoda kosztorysowa dobrze sprawdza się do rozliczania rusztowań tradycyjnych, dla których mamy ustaloną cenę za jedną maszynogodzinę pracy.

Przyjrzyjmy się, jak skorzystać z tej metody mając do dyspozycji program SeKo Prix (Sekocenbud).

Pracę rozpoczynamy od zdefiniowania kompletów rusztowań. W tym celu wybieramy pozycję kosztorysu, do której chcemy dołączyć pracę rusztowań. Następnie z menu Nakład wybieramy polecenie Komplety rusztowań. W kosztorysie szczegółowym same rusztowania zostaną potraktowane jako nakład pracy, a do pozycji doliczone zostaną narzuty, czyli koszty pośrednie oraz zysk.

Zdefiniowaliśmy już komplety rusztowań, których będziemy używać w kosztorysie, pozostało nam zatem dodanie pracy rusztowań do bieżącej pozycji kosztorysowej. Przechodzimy na zakładkę Praca rusztowań. Do pól pod listą dostępnych rusztowań zostają wprowadzone dane wybranego rusztowania. Pozostaje nam podać współczynnik przestoju rusztowań i określić wielkość składu zespołu roboczego. Informacje te można znaleźć w tablicach 9924 i 9923 znajdujących się w założeniach do rozdziału 16 katalogu KNR 2-02.

Tak wstawioną pracę rusztowań możemy dowolnie modyfikować.

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem

Opublikuj komentarz