RUSZTOWANIA BHP - PODSTAWOWE INFORMACJE

RUSZTOWANIA A BEZPIECZEŃSTWO

Nie ma branży, w której odnotowuje się więcej wypadków, niż w budownictwie. Część z niebezpiecznych zdarzeń ma związek z pracami na rusztowaniach. W związku z tym warto wiedzieć, jak zapewnić pracownikom przestrzeń wolną od zagrożeń. W naszym artykule przybliżamy najważniejsze zagadnienia z tego zakresu.

5df4ca5271ff9

MONTAŻ RUSZTOWAŃ A ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ

Źródłem wielu nieszczęść jest bagatelizowanie przepisów BHP, w tym dotyczących korzystania ze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Dzieje się tak, mimo powszechnej wiedzy, że ich stosowanie wpływa na ograniczenie negatywnych skutków ewentualnych groźnych incydentów.

 „Środki ochrony zbiorowej” to narzędzia przeznaczone do jednoczesnej asekuracji grupy ludzi. W przypadku rusztowań są nimi balustrady. Stanowią one w zasadzie główny środek zapobiegający upadkom. Niezbędnymi elementami balustrad są: deska krawężnikowej (0,15 m wysokości), poręcz ochronna (na 1,1 m) i element wypełniający przestrzeń między nimi (chodzi głównie poręcz pośrednią).

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRZY PRACY NA RUSZTOWANIACH

Robotnicy wykonujący prace na rusztowaniach powinni być wyposażeni w hełm ochronny z paskiem,  specjalne obuwie, okulary oraz pasy zabezpieczające przed upadkiem. Pamiętać należy o doborze właściwego sprzętu. Buty na przykład mają być wyprodukowane zgodnie z normą EN ISO 20345 i pochodzić z klasy S3, co pozwala na lepszą osłonę stóp pracowników. Z kolei tam, gdzie z jakichś względów nie stosuje się balustrad, wymagane są szelki bezpieczeństwa.

Ponadto, uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań nabyć można po ukończeniu 80-godzinnego szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminu. Do pracy na wysokościach dopuszcza się tylko osoby posiadające odpowiednie badania i zaświadczenie lekarskie.

MONTAŻ RUSZTOWAŃ A BEZPIECZEŃSTWO

Jedną z najważniejszych rzeczy w zakresie dbania o bezpieczeństwo podczas prac, jest prawidłowy montaż rusztowania. Choćby z tego powodu warto powierzyć to zadanie profesjonalistom. Przygotują oni cały proces w taki sposób, by rusztowanie nie sprawiło kłopotów podczas użytkowania. Specjaliści sprawdzają wszystko, co niezbędne: od nośności gruntu, przez dobór geometrii rusztowań, samo orusztowanie, aż po dokonanie odbioru technicznego.

Rusztowania nie mogą zostać ulokowane gdziekolwiek. Ich podstawę stanowi zawsze ustabilizowane i odpowiednio wyprofilowane podłoże. Wymagana nośność gruntu wynosi minimum 0,1 MPa. Co więcej, teren powinien być ukształtowany tak, żeby umożliwić odpływ wód.  Posadowienie, na którym znajdą się podstawki śrubowe, to fundament całej konstrukcji. Nie wolno więc posługiwać się podkładem zniszczonym, popękanym lub z nieprzeznaczonych do tego materiałów.

Montaż rusztowań odbywa się według precyzyjnych projektów uwzględniających dopuszczalne obciążenie użytkowe i inne czynniki. W zasadzie planowanie geometrii  całej struktury zależy od rodzaju planowanych prac. Te budowane na potrzeby prac pomiarowych będą miały inną geometrię niż te wznoszone do prac murarskich. Kolejnym elementem stabilizującym są stężenia pionowe, poprzeczne i poziome.  To one dają podstawową gwarancję stateczności rusztowania w zmiennych warunkach poprzez zapewnienie trwałości węzłów.  O stabilność dba się również przez stosowanie kotew, odciągów i balastu.

Następnym ważnym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest umieszczenia pionów komunikacyjnych. Najbardziej odległe miejsca pracy nie mogą być oddalone od nich o więcej niż 20 m – dzięki temu osoby pracujące na wysokości mają do nich szybki dostęp i mogą szybko zejść na ziemię.

Prace w mieście w sąsiedztwie dróg wymagają szczególnego zabezpieczenia użytkowników. Mowa o daszkach i siatkach ochronnych. Montuje się je  w punktach przejazdów, przejść oraz na długości całego chodnika. Ich pokrycie musi być odporne na przebicie i szczelne. W żadnym wypadku nie można ich tratować jako dodatkowej przestrzeni roboczej, pomostu czy też składziku na materiały budowlane.

Niezależnie od elementów konstrukcji, koniecznie pamiętajmy o protokole odbioru technicznego rusztowania. Dokument ten powinien być dość szczegółowy – stanowi wówczas dowód na to, że w chwili rozpoczęcia eksploatacji nie występowały żadne nieprawidłowości. To w nim zapisuje się także terminy nadchodzących przeglądów okresowych.

WYNAJEM RUSZTOWAŃ OD DOBREJ FIRMY

Zaznaczyć należy, że niniejszy artykuł prezentuje przegląd najważniejszych problemów z zakresu bezpieczeństwa w pracy na rusztowaniach, a nie całościowe kompendium wiedzy. Zagadnienie nie jest zatem tak proste, jakby mogło się wydawać.

Warto więc zaufać profesjonalnej firmie, która zajmie się czynnościami takimi jak montaż i demontaż rusztowań. Pracownicy tych firm są specjalistami w swoim fachu i praktycznie nie zapominają o żadnym z wymagań stawianych przez przepisy i zdrowy rozsądek. Redukuje to do minimum ryzyko wypadków i mandatów, a przy poważnych uchybieniach grzywny nakładane przez sąd rejonowy mogą sięgać nawet 30 000 zł.

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem

Opublikuj komentarz